Sản phẩm mức giá 5 triệu - 8 triệu

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60
-11%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60

7,900,000 VNĐ 7,099,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 3.6m
Chiều cao tối đa: 6m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70
-11%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70

8,900,000 VNĐ 7,999,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 4.2m
Chiều cao tối đa: 7m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A12
-12%

Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A12

5,850,000 VNĐ 5,199,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 3.85m
Chiều cao tối đa: 6.3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A14
-11%

Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A14

6,700,000 VNĐ 5,999,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 4.45m
Chiều cao tối đa: 7.5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A16
-11%

Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A16

8,200,000 VNĐ 7,339,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 5.05m
Chiều cao tối đa: 8.7m
Tải trọng tối đa: 150kg