Thang Nhôm Cách Điện

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C

Liên hệ
Chiều cao chữ A: 1.47m
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 110kg
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C

Liên hệ
Chiều cao chữ A: 1.75m
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 110kg
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C

Liên hệ
Chiều cao chữ A: 2.03m
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 110kg
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

Liên hệ
Chiều cao chữ A: 2.31m
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 110kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 3.6m
Chiều cao tối đa: 6m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 4.2m
Chiều cao tối đa: 7m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 4.6m
Chiều cao tối đa: 8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 5.3m
Chiều cao tối đa: 9m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-100

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-100

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 5.8m
Chiều cao tối đa: 10m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110

Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 4.75m
Chiều cao tối đa: 11m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120

Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 5.15m
Chiều cao tối đa: 12m
Tải trọng tối đa: 150kg