Thang Nhôm Trượt

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 3.6m
Chiều cao tối đa: 6m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 4.2m
Chiều cao tối đa: 7m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 4.6m
Chiều cao tối đa: 8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 5.3m
Chiều cao tối đa: 9m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-100

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-100

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 5.8m
Chiều cao tối đa: 10m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110

Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 4.75m
Chiều cao tối đa: 11m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120

Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 5.15m
Chiều cao tối đa: 12m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ba đoạn Nikawa NKT-100

Thang nhôm ba đoạn Nikawa NKT-100

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 4.45m
Chiều cao tối đa: 10m
Tải trọng tối đa: 120kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A8

Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A8

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 2.78m
Chiều cao tối đa: 4.2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A10

Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A10

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 3.35m
Chiều cao tối đa: 5.1m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A12

Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A12

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 3.85m
Chiều cao tối đa: 6.3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A14

Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A14

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 4.45m
Chiều cao tối đa: 7.5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A16

Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A16

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 5.05m
Chiều cao tối đa: 8.7m
Tải trọng tối đa: 150kg