Thang Nhôm Ghế Tay Vịn

Thang ghế gia đình 4 bậc Nikawa NKS-04

Thang ghế gia đình 4 bậc Nikawa NKS-04

Liên hệ
Chiều cao tới ghế: 92cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.34m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang ghế gia đình 5 bậc Nikawa NKS-05

Thang ghế gia đình 5 bậc Nikawa NKS-05

Liên hệ
Chiều cao tới ghế: 1.15m
Chiều cao tới tay vịn: 1.34m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang ghế gia đình Nikawa NKS-06

Thang ghế gia đình Nikawa NKS-06

Liên hệ
Chiều cao tới ghế: 1.39m
Chiều cao tới tay vịn: 1.81m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế 3 bậc Nikawa NKA-03

Thang nhôm ghế 3 bậc Nikawa NKA-03

Liên hệ
Chiều cao tới ghế: 73cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.18m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế 4 bậc Nikawa NKA-04

Thang nhôm ghế 4 bậc Nikawa NKA-04

Liên hệ
Chiều cao tới ghế: 97cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.44m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế 5 bậc Nikawa NKA-05

Thang nhôm ghế 5 bậc Nikawa NKA-05

Liên hệ
Chiều cao tới ghế: 1.21m
Chiều cao tới tay vịn: 1.68m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế 3 bậc Nikawa NKP-03

Thang nhôm ghế 3 bậc Nikawa NKP-03

Liên hệ
Chiều cao tới ghế: 73cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.28m
Tải trọng tối đa: 90kg
Thang nhôm ghế 4 bậc Nikawa NKP-04

Thang nhôm ghế 4 bậc Nikawa NKP-04

Liên hệ
Chiều cao tới ghế: 94cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.4m
Tải trọng tối đa: 90kg
Thang nhôm ghế 5 bậc Nikawa NKP-05

Thang nhôm ghế 5 bậc Nikawa NKP-05

Liên hệ
Chiều cao tới ghế: 1.12m
Chiều cao tới tay vịn: 1.55m
Tải trọng tối đa: 90kg
Thang nhôm đa năng kèm xe đẩy hàng Nikawa NK-X3B

Thang nhôm đa năng kèm xe đẩy hàng Nikawa NK-X3B

Liên hệ
Chiều cao tới ghế: 78cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế Nikawa NK-2SL

Thang nhôm ghế Nikawa NK-2SL

Liên hệ
Chiều cao tới ghế: 50cm
Chiều cao tới tay vịn: 110cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế Nikawa NK-3SL

Thang nhôm ghế Nikawa NK-3SL

Liên hệ
Chiều cao tới ghế: 70cm
Chiều cao tới tay vịn: 128cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế Nikawa NK-4SL

Thang nhôm ghế Nikawa NK-4SL

Liên hệ
Chiều cao tới ghế: 90cm
Chiều cao tới tay vịn: 150cm
Tải trọng tối đa: 150kg